#masuko

#美食
#鮮魚
#釣り
#グルメ
#仕入れ
#天然
#高級
#寿司

2019年12月23日