#fotofoto

#富士吉田市 #yamanashi #fujiyoshida #kimono

2018年5月10日