#pohphof2000

#ミニチュアシュナウザー
#洗濯物好き
#しつこい
#可愛い
#アイバの絵ダイスキ
#拡散希望
#兵庫県
#保健所
#殺処分
#犬
#迷子犬
#たつの市
#揖保西町

2018年4月30日