#reijiyade

#浜寺公園駅 #JAPAN #HANKAI #阪堺電車 #路面電車 #撮り鉄 #鉄男 #南海 #南海電車 #浜寺公園 #普通電車 #サザン #乗り鉄 #鉄道 #電車 #なんば #難波 #北野田 #南海高野線 #ラピート #はるか

2018年4月27日